Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14554 Lilleakerveien BYM Byutviklingsprosjekter Oslo kommune Helen Alexandra Mattsson Asp 90544606 11.04.2023 01.12.2025
16242 Grågåsveien BYM Veiforvaltning Oslo kommune Stein H. Johansen 91001704 01.05.2019 31.12.2109
19708 Nye hovedledninger for vann, overvann og spillvann i Kurveien, Nordhagaveien og Kjelsåsveien. Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.03.2022 01.08.2024
20307 Melkeveien Oslo kommune Vann Avløp Hans Henry Hammeren Holstad 91731106 01.08.2023 01.08.2025
21421 KFT - Utvidelse av holdeplass ved Etterstadsletta BYM Gange og sykkel Oslo Kommune Ann-Elise dos Santos Gustavsen 90531390 01.03.2024 31.07.2024
22071 Biermannsgate, Markveien, Sannergata AK28, AK29 og AK31 Oslo kommune Vann Avløp Elisa Winger Eggen 93082208 08.01.2024 31.12.2024
22832 Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gulleråsveien Oslo kommune Vann Avløp Julia Nordahl 93880233 01.02.2023 01.08.2024
23521 Nye Tøyenbadet - kabelføringer ASPLAN VIAK AS Tord Beck Sletten 47359219 19.11.2020 31.12.2025
23631 Gabels gate - Rehabilitering av vann og avløpsnettet Oslo kommune Vann Avløp Kirsti Bjartnes 93626527 02.01.2024 01.09.2025
23868 Peder Ankers vei BYM Veiforvaltning Oslo kommune Joakim Hjertum 94877828 20.06.2023 31.12.2024
25118 Forprosjekt 12000353 PA1660 Rydningen avløpspumpestasjon Oslo kommune Vann Avløp Åshild Sognnæs Hauso 23440484 01.03.2024 01.03.2025
25813 Storåsveien forprosjekt Oslo kommune Vann Avløp Lars Edvard Stange 97623745 29.11.2022 29.01.2025
26543 Nytt Regjeringskvartal K205 Agaia as Tarjei Benjaminsen 97994147 28.01.2022 05.01.2026
26944 Oppgradering av Ullevålsveien BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune Jan Sverre Asmyr 41279874 22.05.2023 01.10.2024
27182 Gang- og sykkelveg Griniveien, Røakrysset - Oslo grense Statens Vegvesen Thorstein Hymer 40553426 01.11.2022 01.03.2025
27474 Myntgata og Glacisgata - Rehabilitering av vann- og avløpsledninger Oslo kommune Vann Avløp Helene Signe Pedersen Olsbye 95869755 19.02.2024 01.01.2025
27583 Korsvoll Separering Oslo kommune Vann Avløp Marianne Davidsen 23440127 02.01.2023 02.01.2025
27753 Østgaards gate Oslo kommune Vann Avløp Robel Ghetahun 46576135 01.04.2024 30.06.2024
27880 Fjellhus Allé, Prost Hallings vei, Harald Halvorsens vei - Fornying av vann og avløp Oslo kommune Vann Avløp Nadir Joymar Trujillo Rusten 48023628 02.01.2023 28.09.2024
28076 Fjernvarme Lambertseterveien-Byggveien HAFSLUND OSLO CELSIO AS Tollef Hjermann 91601094 01.01.2024 01.01.2026
28523 Utskiftning av vann- og avløpsledninger Oslo kommune Vann Avløp Mathilde Hanssen Søndenaa 47370296 01.01.2023 31.12.2027
28623 Skolebakken - Nydalen Oslo kommune Vann Avløp Grethe Elisabeth Braathe 91131235 15.01.2024 30.06.2024
30158 Økern Torg/Hovinparken - Omlegging av va Oslo kommune Vann Avløp Ingrid Russwurm 95834686 01.08.2023 01.12.2024
30379 Fornebubanen - Forberedende arbeider på Skøyen Fornebubanen Oslo kommune Lars Christian Karlsen 99157892 15.01.2023 10.04.2025
30564 Ensjøparken, nye boligblokker TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING Kristian Haug 47646352 01.02.2023 01.12.2024
Viser 1 - 25 av 138 1 2 3 .. 6 >