Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25813
Registrert 21.06.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 29.11.2022
Slutt 29.01.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Edvard Stange
Kontakt telefon 97623745
Arbeidets art VAV starter forprosjekt Storåsveien høst 2021. Se vedlagt kartskisse 1 som viser omfang og metoder anbefalt fra KVU. På dette tidspunkt består tiltaket av 315m nodig og 1150 graving fornyelse hovedvannled. 625m nodig og 1280 graving fornyelse av spillvann/avløpshovdeledning og overvannshovedledning. Omfang og metoder er i fastsatt på dette tidspunkt og vil bli oppdatert ettersom forprosjektet konkluderer. Utførelse av tiltak i forprosjekt er på dette tidspunkt planlagt utført i 3 entrepriser. Merknader: Viser til møte mellom møte mellom BYM og VAV avholdt 21. april. Asfalt: BYM har for egen del planlagt asfaltering i dette området. Etter møtet med VAV legger BYM disse planene på vent siden VAV skal grave i store deler av dette området. VAV anbefaler at all asfalt byttes ut i hele veibredden i hele tiltaksområdet i forbindelse med VAVs gravearbeid. BYM betaler for halvparten av bredden. VAV utfører arbeidene i sin entreprise. Overvann/Veivann: Det er VAVs anbefaling at det gjøres tiltak da det er en del overvannsproblematikk i området. BYM må avklare internt om det skal gjøres tiltak for håndtering av veivann/overvann (for eksempel sandfang). Løsningen må prosjekteres av BYM og koordineres med VAVs prosjektering. VAV utfører arbeidene i sin entreprise. BYM betaler for arbeidet. Gatebelysning og elektro: BYM må uttale seg om oppgraderingen i forhold til dette. Hva er BYMs behov?