Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19708
Registrert 16.12.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.03.2022
Slutt 01.08.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Graving av VA-grøfter. Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Nye hovedledninger legges i samme trase som eksisterende hovedledninger.