Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24469
Registrert 01.09.2022
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.01.2023
Slutt 15.03.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Robel Ghetahun
Kontakt telefon 46576135
Arbeidets art Rehabilitering av eksisterende vannledning ved graving (ca.165 meter) og utblokking av vannledning (ca. 480 meter). Eksisterende kummer fjernes og det skal bygges 10 nye kummer. Kumtegninger er under produksjon og vil bli lagt inn så snart det er på plass.