Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23858
Registrert 18.05.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.08.2021
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ann-Kristin Johnsrud
Kontakt telefon 23440143
Arbeidets art Del-1 I Håvalds vei, Fra PSID 142128 til PSID 142135 Styrt boring, lengde ca. 190m, Legging av 180 PE ledning og bygging tre til fire nye kummer. Del-2 I Kåres vei, Fra PSID 142135 til PSID 142322. Utblokking av eksist. 125 Vl til 180 PE, Lengde ca. 330 m. Eksist. kummer rives og bygges fire nye kummer. Eksist. AF ledning strømpe renoveres