Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23528
Registrert 20.11.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 04.01.2021
Slutt 03.01.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Omlegging av hovedledninger. Ny ø200 VL og ø250 AF. Planlagt bygging av to blokker i Sandstuveien 54-58 kommer i konflikt med eksisterende VAVs anlegg. VAV legger nye Ø200 VL og ø250 AF i Libakkveien, lengde 140 meter.