Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21850
Registrert 22.06.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.12.2020
Slutt 01.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Marit Robøle Løberg
Kontakt telefon 99043322
Arbeidets art Rehabilitering av spillvannsledning med svanker, samt strømpekjøring. Nytt bekkinntak i Østensjøvannet og delvis ny ledning til Østensjøbekken. Ny bekketrase for Manglerudbekken og tilknytning mot Østensjøbekken. Overløp til Østensjøvannet.