Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21783
Registrert 16.06.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 03.08.2020
Slutt 30.09.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Julia Nordahl
Kontakt telefon 93880233
Arbeidets art Strømpekjøring av eksisterende SP- og OV ledning. Legging av ny 250 PE VL i ø 630 varerør og ombygging av to vannkummer.