Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21712
Registrert 19.06.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 04.01.2021
Slutt 30.09.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger David Murtnes
Kontakt telefon 99360435
Arbeidets art Vann- og avløpsetaten (VAV) har behov for å fornye vannledninger (VL) i Fredensborgveien og Wilses gate, pga. mange vannlekkasjer. I tillegg er det behov for å oppdimensjonere VL450 i Fredensborgveien for å sikre tilstrekkelig forsyningskapasitet. Eksisterende VL450 graves opp og fjernes, det legges ny VL500, Vl150 og OV250 i eksisterende grøft, alle anboringer på den parallelle VL125 (nedlegges) graves frem, og stikkledningene føres inn i nærmeste vannkum som etableres (påkobling i kum). På grunn av korte ledningsstrekk og mange punktoppgravinger er ikke gunstig å bruke utblokking. Følgelig blir anleggsmetode konvensjonell graving. Eneste unntaket er i Wilses gate hvor vannledningen ligger under en steinsatt trapp fra 1800-tallet. Forbi denne trappa er det planlagt å inntrekke rør i eksisterende vannledning.