Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20312
Registrert 20.02.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.04.2020
Slutt 30.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Legging (trekking) av ny AF ø630 PE ledning. Den nye ledning erstatter eksisterende AF ledninger mellom kum 137816 og kum 103811. Lengde ca. 55m. I tillegg blir det to eller tre kum ombygging.