Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20304
Registrert 12.02.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.04.2020
Slutt 01.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Det er to vannledningsstrekk ved Luftfartsveien og Stasjonsveien som skal rehabiliteres med cracking. Lengde er ca.300 meter. Samliggende SP- og OV- ledninger skal rehabiliteres og beskyttes med strømpe. I tillegg skal seks felleskummer separeres.