Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16614
Registrert 24.06.2020
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 07.09.2020
Slutt 28.02.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eva Christine Rørstad
Kontakt telefon 92669943
Arbeidets art Reasfaltering av kjørebane og fortau. Asfaltering av rødt sykkelfelt på hele strekningen. Noe kantsteinsarbeid. Nye sandfang ved Gyldenløves gate/Eilert Sundt gate. Nytt regnbed og kryssinnstramning ved Gyldenløves gate/Niels Juels gate.