Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16556
Registrert 25.02.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 08.04.2019
Slutt 30.04.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ken Phan
Kontakt telefon 91642243
Arbeidets art Grave, legge fiberrør og trekke fiberkabel fra Telenors fiberkum til Råhusgata 2.