Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16401
Registrert 24.01.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.05.2019
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Omlegging av hovedledninger. Konvensjonelt graveprosjekt. Ny 315 SP, 250 VL i 400 varerør og 400 OV. Nye ledninger skal ligge delvis på privat eiendom og en del av fortau. VAV har hatt dialog med Theresa Karin Fett.