Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16314
Registrert 11.02.2019
Firma Hafslund Nett
Start 25.02.2019
Slutt 06.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Akselsen
Kontakt telefon 90233854
Arbeidets art Utskifting av eksisterende kabel i samme trase. Det skal legges 2 stk 4x240AL kabler i fortau, og eksisterende kryssing/rør skal benyttes.