Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16204
Registrert 10.12.2019
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 01.04.2020
Slutt 01.04.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Sverre Asmyr
Kontakt telefon 41279874
Arbeidets art Anlegge sykkelfelt, rundkjøring, utvidelse av bru. Veien må utvides og omlegges noe. Overvannssystem må tilpasses