Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15730
Registrert 02.03.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 03.05.2021
Slutt 04.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Terje Rødberg
Kontakt telefon 92898291
Arbeidets art Omlegging av eksisterende VA-anlegg som kommer i konflikt med planlagt utbygging av Urtegata 9. Omleggingen utføres som graveanlegg og omfatter ca. 50 meter med 250mm spillvannsledning, 200mm overvannsledning og 300mm vannledning. Ca. 50m med 1200 OV, 200 SP og 200 VL settes midlertidig ut av drift pga. spuntarbeid og legges tilbake etter at spuntarbeidet er ferdig