Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15657
Registrert 27.08.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 24.10.2018
Slutt 05.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art VAV skal grave og skifte ut hovedledninger for vann og avløp. I del av strekket legges bare vannledning for å sikre brannvannsdekning og tosidig vannforsyning. Denne planen er endring av tidligere innmeldt plan 13068 pga. krav fra BYM om innmelding av hver vei for seg. Dette er derfor delstrekning fra opprinnelig plan nr. 13068. Andre innmeldinger i samme entreprise er Myrerskogveien/Grefsenveien, Lyngåsveien og Myrerveien.