Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15571
Registrert 13.08.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2018
Slutt 30.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Utblokking av 150 VL og trekking av 355 PE ledning Mellom Kum SID 274681 og Kum SID 274726. Lengde ca 55 lm.Utbedring av eksisterende kummer på strekningen.