Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15330
Registrert 18.06.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.03.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger David Murtnes
Kontakt telefon 99360435
Arbeidets art Utblokking av eksisterende vannledninger. Strekningen utgjør om lag 240 m med vannledninger. Dette er et No-Dig prosjekt, men det blir behov for graving på stikkledningspåkoblinger (vann), innførings- og mottaksgroper, eksisterende kummer og vinkelpunkter.