Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15081
Registrert 01.11.2018
Firma BYM Byromsprosjekter Oslo kommune
Start 06.11.2018
Slutt 01.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Kontakt telefon 97027600
Arbeidets art Oppgradere dekket i Dronningens gate. Utvide fortau ved å sette ny kantsteinslinje. Heve sluk/kum og etablere hjelpesluk der fortau utvides. Ny kabelgrøft til etablering av arrangementsstrøm og belysning. Skal ikke grave dypt.