Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14571
Registrert 19.12.2017
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.08.2018
Slutt 28.02.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger David Murtnes
Kontakt telefon 99360435
Arbeidets art Utblokking av eksiterende 150 mm vannledning i Tyristubbveien og Eftasåsen i Oppsal. Denne strekningen utgjør omtrent 900 m. Dette er et NoDig-prosjekt, men blir behov for graving på stikkledningspåkoblinger (vann) samt alle kum- og vinkelpunkter og innførings- og mottaksgroper. Disse punktoppgravingene utgjør omtrent 900 m3.