Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14367
Registrert 02.04.2019
Firma Geomatikk
Start 03.04.2019
Slutt 27.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sissel Ree
Kontakt telefon 47508305
Arbeidets art Snargangen skal utvides og blir som følger: Sideareal med bredde på 0,25 meter på veiens nordside, videre en kjøresterk veiskulder på 0,5 meter, kjørebane på 5,0 meter, fortau på 1,0 meter, kjøresterk skulder på 1,0 meter og sideareal på 0,25 meter på sydsiden av veien. Arbeid utføres i til sammen 8,0 meter bredde. Veiarbeidelsen vil skje etter dagens kommunale standard.