Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27229
Registrert 10.11.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 03.01.2022
Slutt 31.01.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Julia Nordahl
Kontakt telefon 93880233
Arbeidets art Konvensjonellgraveprosjekt: lengde 245 meter, ny ø400 VL og 250 OV. Krysningspunkt Ring 3 ved Valle Hovin: 105 meter med boring, ny ø500 VL i ø1000 varerør Totalt 350 meter og 6 kummer. Prosjektet skal styrke redundans og forsyningssikkerhet i en del av trykksone 150 ved sammenbindingen av vannledningene mellom LSID 370935 og PSID 221388. Prosjektet har hatt flere møter med Statens Vegvesen (SVV) for å få avklart hvor VAV kan krysse Ring 3 med den nye vannledningen