Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27150
Registrert 02.11.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.05.2022
Slutt 02.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger David Delviken Murtnes
Kontakt telefon 99360435
Arbeidets art VAV påbegynner prosjektering av nytt vann- og avløpsanlegg i Steinliveien, totalt omkring 480 meter. Bakgrunnen for prosjektet er gamle vannledninger med brudd og lav kapasitet, og følgelig er vannledningene modne for å utskiftes. Anleggsmetode vil bli konvensjonell graving, som et følge av at eksisterende ledninger i grøften ligger for tett til at eksempelvis utblokking av vannledningen er gjennomførbar. Ny ledningstrase vil etableres med samme plassering som eksisterende ledningstrase ligger. Dvs det må graves i eksisterende VA-grøft, og det vil bli etablert «separatsystem» (3 nye ledninger: vannledning, spillvannsledning(kloakkledning) og overvannsledning). Det vil også bli etablert nye kummer. Anslått anleggoppstart er 2 kvartal i 2022, og tentativ anleggstid er 1-1,5 år.