Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26603
Registrert 12.10.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 03.01.2022
Slutt 02.01.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kirsti Bjartnes
Kontakt telefon 93626527
Arbeidets art Rehabilitering av vann- og avløpsledninger ved bruk av No-dig metoder, strømpekjøring og utblokking. Noe punktgraving.