Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26030
Registrert 07.07.2021
Firma HAFSLUND OSLO CELSIO AS
Start 03.01.2022
Slutt 28.02.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Terje Strand
Kontakt telefon 99617123
Arbeidets art Fortum Oslo Varme (FOV) planlegger å etablere et lavtemperaturanlegg for fjernvarme på Furuset. Anlegget planlegges forsynt fra et sesonglager i Granstangen. Omsøkte ledning vil også kunne forsyne Furuset Hageby midlertidig hvis planlagt ledning i Granstangen (plan 25433) ikke kan etableres tidsnok på grunn av andre utbyggingsplaner i området.