Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25433
Registrert 26.05.2021
Firma HAFSLUND OSLO CELSIO AS
Start 03.01.2022
Slutt 28.02.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Terje Strand
Kontakt telefon 99617123
Arbeidets art Fortum Oslo Varme (FOV) har avtalt å levere fjernvarme til Furuset hageby som Omsorgsbygg nå bygger i Granstangen 51 (plan 24329). FOV planlegger også å anlegge et sesonglager for fjernvarme i Granstangen. Et eget lavtemperaturnett vil distribuere varme til bebyggelsen i nærheten. Det søkes derfor om å anlegge 4 fjernvarmerør i Granstangen. I forbindelse med opparbeidelse av bygate øst på Furuset (plan 21313) planlegges det også bygging av 4 rørsystem.