Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23825
Registrert 11.05.2021
Firma Fortum Oslo Varme AS
Start 18.05.2021
Slutt 25.09.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tormod Kvarme
Kontakt telefon 91609352
Arbeidets art Omlegging av fjernvarmerør på Mortensrud (Lofsrudveien og Klemetsrudveien). Prosjektet har planlagt oppstart i Q2 2021 og er planlagt ferdigstilt i Q3 2023. Prosjektet er delt inn i seks etapper med følgende foreløpig planlagte byggeperioder: Etappe 1, Q2 2021, DN 500 Etappe 2.1 og 2.2, Q3 og Q4 2021, DN 500 Etappe 2.3, Q1 2022, DN 500 Etappe 3, Våren 2022, DN 300 og DN 400. Etappe 4, Våren 2022, DN 125 Etappe 5, Våren 2022, DN 200 og DN 500 Etappe 6, Q2 og Q3 2022, DN 200