Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23806
Registrert 21.12.2020
Firma Håkanes Maskin A/S
Start 15.01.2021
Slutt 23.11.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Steffen Løvbrøtte
Kontakt telefon 91678152
Arbeidets art etablere nytt fortau med SF, Ov ledning, lysmaster og føringsveier for lysmaster