Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23425
Registrert 10.11.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.06.2021
Slutt 01.11.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hanne Næss Høvik
Kontakt telefon 98095337
Arbeidets art Rehabilitering av vann og avløpsledninger og separering av kummer. Anleggsmetode vil være en blanding No- Dig (utblokking av vannledning og strømperehabilitering av avløpsledninger) og konvensjonelt grøfteanlegg. Hvilken anleggsmetode som benyttes hvor fremkommer av vedlagte oversiktskart.