Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22067
Registrert 09.07.2020
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 26.10.2020
Slutt 30.09.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Åse Rasmussen
Kontakt telefon 41237606
Arbeidets art Planen er koordinert gjennom plan 12409 Sykkelfelt i Langbølgen, samt møter med kabel-/ ledningseiere i prosjekteringsfasen. Utvidelse av vei for å etablere sykkelfelt og oppgradering av veien. Masseutskifting av veioverbygning mellom Lambertseterveie og Mikrobølgen. Nytt veilys. Anlegg under bakken vil måtte flyttes og tilpasses ny vei.