Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21589
Registrert 27.05.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2020
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art I Hoff terrasse skal vannledningene blokkes ut og det skal etableres nye vann- og avløpskummer. Overvannsledningen skal strømperehabiliteres. Traseen krysser offentlig vei (Hoffsveien), før den går via privat parkeringsanlegg (Hoff terrasse) og ender i gangvei. Det må påregnes redusert fremkommelighet i området under arbeidene. Krav til adkomst og brannvann bestemt av brann- og redningsetaten vil bli overholdt.