Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21185
Registrert 28.04.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2020
Slutt 01.07.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kirsti Bjartnes
Kontakt telefon 93626527
Arbeidets art VAV skal rehabilitere 509 m vannledning med utblokking. Dette medfører groper til å bygge nye kummer, stikkledningsoppgravinger og groper for å trekke inn ny vannledning. Ellers gravefritt. 347 meter avløpsledning skal strømperehabiliteres (gravefri metode).