Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20824
Registrert 11.05.2020
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2020
Slutt 01.02.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hanne Næss Høvik
Kontakt telefon 98095337
Arbeidets art Eksisterende VA-anlegg i Brønnveien skal utskiftes/rehabiliteres ved at vannledning utblokkes og ny vannledning innføres. Avløpsledning skal rehabiliteres ved installasjon av strømpeforing. Eksisterende felleskummer erstattes med to nye kummer, en for vann og en for avløp.