Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19490
Registrert 02.01.2020
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 06.04.2021
Slutt 30.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Olav Farstad
Kontakt telefon 48231388
Arbeidets art I Jens Bjelkes gate: Strekning Sars' gate - Tøyengata; Anlegging av sykkelfelt, nytt overvannsanlegg Strekning Tøyengata - Ring 2/Kjølberggata; Diverse mindre tiltak på strekningen (kantsteinsarbeider, nye sandfang, reasfaltering, mm) Sørli plass; Anlegging av sykkelpassasje I Sars' gate: Strekning Jens Bjelkes gate - Siebkes gate; Anlegging av sykkelfelt og nytt overvannsanlegg Sars' gate X Jens Bjelkes gate; Kryssombygging I Tøyengata: Strekning Jens Bjelkes gate - Hagegata; Ombygging av eksisterende sykkelanlegg, sandfang