Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19119
Registrert 11.10.2019
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 01.03.2021
Slutt 31.10.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sara Strid
Kontakt telefon 90045742
Arbeidets art I Blindernveien skal eksisterende sykkelfelt stedvis breddeutvies. Mulighet for kryssoppstramming skal vurderes. I kvartalet nærmes t-banen vurderes muligheten for tosidig fortau. I Prestegårdsveien vurderes ensidig sykkelfelt på sørsiden av gata, ingen graving. I 2020 vurderes opparbeidelse av fortau i kvartalet nærmest Sognsveien, og muligens overvannsløsninger.