Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18992
Registrert 02.10.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 03.02.2020
Slutt 28.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kristoffer Sorknes
Kontakt telefon 93615243
Arbeidets art Fornyelse av VA-nett ved hjelp av no-dig løsninger. Noe oppgravingsarbeid på noen strekninger og i forb. med etablering av nye kummer og tilkobling av private stikkledninger.