Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18467
Registrert 22.08.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 06.01.2020
Slutt 01.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Graving av VA-grøfter i Arilds vei og Revefaret samt kort strekk i Lyngåsveien (fra Revefatet). Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Denne innmeldingen er endring/oppdatering av tidligere innmeldt plan 13068, pga. krav fra BYM. Veiene stenges for gjennomkjøring mens arbeid pågår. Hele veibredden asfalteres når veien blir ferdigstilt.