Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18045
Registrert 28.06.2019
Firma Statens Vegvesen
Start 01.01.2020
Slutt 01.01.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ola Robøle
Kontakt telefon 41461578
Arbeidets art I forbindelse med rehabilitering av Vålerengtunnelen vil vegvesenet utføre noe gravearbeider i dagsoner utenfor tunnelen. På vedlagte tegninger er arbeidsområde vist med gul farge. I de gule områdene vil det foregå gravearbeider i forbindelse med etablering av tekniske bygg, strømtilførsel og påkobling til vann og avløp og montering av nye stengebommer.