Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17611
Registrert 24.05.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.01.2020
Slutt 29.01.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Anleggsmetode er utblokking av eksisterende vannledninger og strømpekjøring av eksisterende selvfallsledninger. Store deler av strekningen rehabiliteres uten graving. Graving utføres punktvis ved ombygging av eksisterende kummer samt, stikkledningstilkobling samt mottaksgrop/ inntaksgrop for nytt rør.