Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17213
Registrert 02.03.2021
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2021
Slutt 01.03.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kathrine Dorthea Stokke Ruud
Kontakt telefon 45401499
Arbeidets art Det skal etableres anleggsområde på deler av parkeringsareal ved Bogstad badeplass, midlertidig anleggsvei mellom parkering og ny kum og portal. Det skal etableres midlertidig gangvei mellom parkering ved badeplass og gruset parkeringsområde nord/vest for Sørkedalsveien. Det skal etableres føringsveier for strøm fra eksisterende trafo ved badeplass til planlagt ny kum og bergrom bakenfor planlagt portal.