Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16613
Registrert 18.08.2020
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 21.09.2020
Slutt 15.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eva Christine Rørstad
Kontakt telefon 92669943
Arbeidets art - Utvidelse av fortau i Colbjørnsens gate mellom Oscars gate og Inkognito terasse - Reasfaltering av kjørebane + etablering av sykkelfelt mellom Niels Juels gate og Skovveien. - Reasfaltering av kjørebane og delvis fortau mellom Skovveien og Parkveien