Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16527
Registrert 21.02.2019
Firma Fortum Oslo Varme AS
Start 15.03.2019
Slutt 15.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Håkon Saugnes
Kontakt telefon 98255415
Arbeidets art Fjernvarme til Benneches gate 5. Grave grøft.