Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16482
Registrert 13.02.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.04.2019
Slutt 01.07.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art VAV skal legge om offentlig hovedvannledning på strekningen V1-V2 Eksisterende avløpsledning utgår på nevnte strekning. Vann,spill og overvannsledningene skal utskiftes mellom P3-V2. Eksisterende kum i P3 utgår og blir erstattet av ny kum V2. VAVs arbeider er utløst da eksisterende ledninger kommer i konflikt med et nytt bygg til utbyggeren av ØUT 27.