Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16471
Registrert 11.02.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 29.04.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Marit Robøle Løberg
Kontakt telefon 99043322
Arbeidets art Etablering av ny vannledning, diameter 500 mm. Bygging av to større kummer i tilknytningspunktene (V1 og V6), samt forankringer av alle bend.