Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16439
Registrert 04.02.2019
Firma Hafslund Nett
Start 01.03.2019
Slutt 31.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Akselsen
Kontakt telefon 90233854
Arbeidets art Etablering av ny kabeltrase inkl kryssing av Persveien v/30. Kabelanlegg til ny nettstasjon pga Ruter As oppfører nytt ladeanlegg for kommende elektriske busser.