Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16103
Registrert 24.03.2022
Firma BYM Byutviklingsprosjekter Oslo kommune
Start 01.06.2022
Slutt 01.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Helen Alexandra Mattsson Asp
Kontakt telefon 90544606
Arbeidets art Oppgradering av Lørenveien med opphøyde sykkelfelt, bredere fortau og møbleringsfelt. Gaten vil bli enveiskjørt. Det er behov for omlegging av eksisterende kabling. I prosjektet vil Elvia sin høyspentkabel erstattes med ny 132 kV kabel i nordre fortau i eksisterende grøft.