Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16072
Registrert 15.11.2018
Firma Geomatikk AS
Start 10.12.2018
Slutt 01.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tove Engen
Kontakt telefon 91509146
Arbeidets art Grave- og sprengningsarbeider for nytt Omsorg+-bygg. IG for grunnarbeider gitt 14.september 2018. 07.11.18 starter grvae- og sprengningsarbeidet. Ingen arbeider i tilstøtende gater. Kun manuell dirigering under sprenging. Tilkobling av vann og avløp i Borgenveien skjer sommer 2019. Ingen graving i tilstøtende gater før dette. Vi skal heller ikke legge nye kabler, rør etc i gata, kun koble oss på eksisterende nett. Det er ikke bestemt påkoblingspunkt fra høyspent.