Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15967
Registrert 12.03.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.03.2022
Slutt 30.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ivar Bredesen
Kontakt telefon 91130551
Arbeidets art Ny 132 kV kabelforbindelse mellom Smestad innføringsstasjon og Fornebu transformatorstasjon. Ny 132 kV kabelforbindelse mellom Smestad innføringsstasjon og Lilleaker transformatorstasjon.